Principals continguts del curs

  • El maquinari i el programari de les
  • Els diferents models de treball que podem utilitzar per incorporar les tablets.
  • La configuració bàsica d’una tablet
  • Les aplicacions educatives: exemples i cerca.
  • El manteniment de les tablets
  • Les eines genèriques de les tablets i els seus usos educatius.
  • Les possibilitats didàctiques que aporten les tablets.